Хроніка

Витяг з протоколу

звітно-виборої конференції Уманського відділення ЛРУ

від 15 листопада 2014р.

На конференції присутні  37 членів Уманського відділення ЛРУ з 51 члена.

Головою зборів одноголосно обрано Алпатова В.Ф. (US9CA) та секретарем – Дрозд О.О.

Порядок денний

1. Звіт Голови ради Уманського відділення ЛРУ Гуцалюка Б.К. (UT5CN).

2. Інформація члена Ради Уманського відділення  ЛРУ, голови КТК

Осадченка Я.Я.  (UT5CO).

3. Звіт скарбника Уманського відділення ЛРУ Вовченка Л.В. (UR5CJN).

4. Звіт голови ревізійної комісії УВ ЛРУ Кондратюка Г.З. (UT3CD).

5. Оцінка роботи Ради Уманського відділення ЛРУ.

6. Вибори Рахункової комісії.

7. Вибори нового складу Ради Уманського відділення ЛРУ, в т.ч. голову відділення та скарбника.

8. Обговорення стану справ в ЛРУ.

9. Вибори делегата на позачергову конференцію ЛРУ.

10. Нагородження учасників днів активності радіоаматорів Черкаської

області, присвячені 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка.

11. Різне.

1. Звіт Голови ради Уманського відділення ЛРУ Гуцалюка Б.К. (UT5CN).

У своєму виступі голова ради УВ ЛРУ Гуцалюк Б.К. розповів про історію створення Уманського відділення ЛРУ, результати роботи в 2013 – 2014 роках, відмітив роботу радіостанції EN200CT в днях активності радіоаматорів Черкаської області та інші заходи.

2. Інформація члена Ради Уманського відділення  ЛРУ, голови КТК Осадченка Я.Я.  (UT5CO).

Осадченко Я.Я. повідомив про роботу КТК. В 2011 році почалась перереєстрація радіоаматорів (з заміною дозволів). За цей час перереєстрацію пройшло більш ніж 160 радіоаматорів м.Умані та районів західної частини Черкаської області (Уманського, Христинівського, Монастирищенського, Жашківського, Маньківського та Тальнівського районів). Є певна кількість радіоаматорів, які вчасно не проходять перереєстрацію, «автоматично» попадаючи під закриття своїх радіостанцій.

УДЦР змінив систему оплати за продовження дозволів, підвищення категорій, відкриття радіостанцій, що вимагає більшої уважності від радіоаматорів. В Українському державному центрі радіочастот проходить скорочення штатів і з 2015р., можливо, закривається Черкаська філія УДЦР. Її функції на території Черкаської обл. мабуть перейдуть до Дніпропетровської філії.

3. Звіт скарбника Уманського відділення ЛРУ Вовченка Л.В. (UR5CJN).

Вовченко Л.В. звітував про надходження внесків та витрати УВ ЛРУ за звітний період (звіт в друкованому вигляді додано).

З оплатою членських внесків радіоаматорів в ЛРУ затримок майже немає.

4. Голова ревізійної комісії УВ ЛРУ Кондратюк Г.З. провів ревізію обігових коштів за звітний період в Уманському відділенні ЛРУ і порушень не виявив. Звіт в письмовому вигляді додано.

Кондратюк Г.З. просив виключити його з ревізійної комісії.

5. Оцінка роботи Ради Уманського відділення ЛРУ.

Гуцалюк Б.К. запропонував оцінити роботу Ради Уманського відділення ЛРУ «задовільно». Капустін Ю.П. запропонував оцінити роботу Ради «добре».

Результати голосування: «задовільно» – 3 особи, «добре» – 34.

Отже більшістю голосів роботу Ради Уманського відділення ЛРУ оцінили на «добре».

6. Обрання рахункової комісії.

Шевчук В.Я. запропонував в члени рахункової комісії Алпатова В.Ф. та Дрозд О.О. Голосування: одноголосно.

7. Вибори нового складу Ради Уманського відділення ЛРУ.

Вдовиченко В.В. запропонував залишити Раду Уманського відділення ЛРУ в попередньому складі.

Осадченко Я.Я. запропонував доповнити Раду представниками районів: від Христинівського – Лісовського І.Р. (UR3CFS), від Монастирищанського – Панасюка Ю.Ф. (UR3CC), від Жашківського – Пінчука O. (UR5CHE), від Тальнівського – Грищенко В. (UR3CTK), а також вибрати в члени Ради Жовтобрюха А.М. (UR3CCD).

Капустін Ю.П. запропонував включити в Раду відділення Трусіганова Й.І. (US5CAQ).

Вовченко Л.В. підтримав уведення в Раду Жовтобрюха А.М. як молодого радіоаматора, що має бажання займатись громадською роботою.

Результати голосування щодо введення в Раду Уманського відділення ЛРУ представників районів: Жашківського – Пінчука O. (UR5CHE), Монастирищанського – Панасюка Ю.Ф. (UR3CC), Тальнівського – Грищенко В. (UR3CTK) і Христинівського – Лісовського І.Р. (UR3CFS) – «одноголосно»­.

Кандидати в Раду У­­манського відділення ЛРУ:

Вовченко Л.В. (UR5CJN), Грищенко В.О. (UR3CTK), Гуцалюк Б.К. (UT5CN), Жовтобрюх А.М. (UR3CCD), Капустін Ю.П. (UR4CW), Кондратюк Г.З. (UT3CD), Лісовський І.Р. (UR3CFS), Мельник О.В. (US1CT), Осадченко Я.Я. (UT5CO), Панасюк Ю.Ф. (UR3CC), Пінчук О. (UR5CHE), Трусіганов Й.І. (US5CAQ).

Результати голосування за висунуті кандидатури в Раду Уманського відділення ЛРУ: «одноголосно».

Шевчук В.Я. запропонував обрати Гуцалюка Б.К. головою Ради УВ ЛРУ. Осадченко Я.Я. запропонував обрати головою Ради Вовченка Л.В.

Результати голосування:

Гуцалюк Б.К. – 35 “за”, 2 – “утримались”

Вовченко Л.В. – 1 “за”, 26 – “утримались”

Гуцалюк Б.К. запропонував обрати Вовченка Л.В. заступником Голови Ради УВ ЛРУ.

Результати голосування: «одноголосно».

У ревізійну комісію Капустін Ю.П. запропонував обрати Трусіганова Й.І. (головою) та Алпатова В.Ф.

Результати голосування: «одноголосно».

Вовченко Л.В. запропонував обрати скарбником-секретарем УВ ЛРУ Жовтобрюха А.М.

Результати голосування: «одноголосно».

8. Обговорення стану справ в ЛРУ.

Капустін Ю.П. повідомив, що на його думку звітно-виборна конференція ЛРУ в смт. Затока правомочна.

Гуцалюк Б.К. повідомив, що на цей час ще не має повної інформації про стан справ в ЛРУ і що координаційна група членів ЛРУ подала до суду про визнання конференції в смт. Затока недійсною.

9. Вибори делегата на позачергову конференцію ЛРУ.

Женжиров А.А. запропонував обрати делегатом на позачергову конференцію ЛРУ Гуцалюка Б.К.

Результати голосування: «одноголосно».

10. Вовченко Л.В. від імені Оргкомітету з проведення днів активності радіоматорів Черкаської області до 200-річчя народження Т.Г. Шевченка вручив дипломи “ШЕВЧЕНКО-200” радіоаматорам UT5CO, UR4CW, US9CA, UR5CDA та UR5CJN.

11. Різне.

Обговорювались питання про порушення правил ведення радіозв’язків на 40-метровому діапазоні, про стан колективної радіостанції UR4CWO  та про QSL-обмін.

Вовченко Л.В. вніс пропозицію щодо вивчення питання оптимізації QSL-обміну, через  QSL-бюро Харківського радіоклубу.

Голова конференції:   Алпатов В.Ф.

Секретар   Дрозд О.О.

Зберегти: Витяг з протоколу_конференцii_15_листопада_2014_р. 

_______________________________________________________________________________

Витяг з протоколу №1

засідання Ради Уманського відділення ЛРУ

від 28 листопада 2014р.

Присутні: Гуцалюк БК. (UT5CN, голова ради), Жовтобрюх А.М. (UR3CCD, скарбник-секретар), Вовченко Л.В. (UR5CJN), Капустін Ю.П. (UR4CW), Мельник О.В. (US1CT), Осадченко Я.Я. (UT5CO), Трусіганов Й.І. (US5CAQ).

Порядок денний

1. Про стан в ЛРУ – Гуцалюк Б.К.

2. Про сайт уманського відділення ЛРУ – Мельник О.В.

3. Про QSL-бюро  – Вовченко Л.В.

4. Різне.

Виступили:

1. Гуцалюк Б.К. розповів про стан в ЛРУ. Вовченко Л.В., Капустин Ю.П., Мельник О.В. та Осадченко Я.Я. повідомили своє бачення проблем в ЛРУ.

Існує рішення обласних і місцевих підрозділів ЛРУ про невизнання звітно-виборної конференції ЛРУ в смт. Затока.

Створена координаційна група членів ЛРУ, яка подала до суду щодо невизнання рішень конференції в смт. Затока, оскільки це не відповідає статуту ЛРУ.

Ухвалили: направити листа президенту ЛРУ Грищенко та голові координаційної групи Гострому М.В. рішення Ради Уманського відділення ЛРУ про порушення Статуту ЛРУ при проведенні звітно-виборчої  конференції ЛРУ в смт. Затока. 6-7 вересня 2014 року.

Голосування: 6 – “за”, 1 – “проти”.

2. Мельник О.В. розповів про стан з наповненням інформацією сайту УВ ЛРУ та про оплату хостингу.

Ухвалили: визначити відповідальним за наповнення сайту uarluman.comВовченка Л.В., а оплату хостингу проводити з внесків Уманського відділення ЛРУ.

Голосування: “одноголосно”.

3.Вовченко Л.В. запропонував відправляти QSL-пошту через Харківське QSL-бюро, так як це дещо дешевше відправки через  QSL-бюро ЛРУ.

Мельник О.В. запропонував глибше вивчити це питання.

Капустін Ю.П. запропонував визначити Вовченка Л.В. відповідальним за QSL-обмін в Уманському відділенні ЛРУ.

Голосування: 6 – “за”, 1 – “проти”.

4. Трусіганов Й.І. запропонував розмістити колективну радіостанцію на території Уманської автошколи ТСОУ.

Осадченко Я.Я. розповів про неможливість розміщення колективної радіостанції за цією адресою на підставі інформації директора автошколи. Автошкола може надати приміщення лише на умовах аренди, яку УВ ЛРУ не зможе оплатити.

Капустін Ю.П. запропонував звернутись до Уманської міськради з проханням щодо виділення приміщення під колективну радіостанцію Уманського відділення ЛРУ та визначити відповідальним за вирішення цього питання Трусіганова Й.І.

Голосування: 6 – “за”, 1 – “утримався”.

Голова засідання      Гуцалюк Б.К. (UT5CN)

Секретар     Жовтобрюх А.М. (UZ9CA)

Зберегти: Витяг з протоколу_№1_вiд_28_листопада_2014_р.